• Đại hội thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2016 – 2020
  • Lợi ích khi học tại trường Cao đẳng GTVT đường thủy II
  • Thông báo tuyển sinh năm 2020

Tin tiêu điểm

Đại hội thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2016 – 2020
Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II nhận bằng khen tập thể điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2016 – 2020
NGÀNH SỬA CHỮA MÁY TÀU THỦY
Sửa chữa Máy tàu thủy là ngành trọng điểm cấp Asean của Nhà trường
thegioixinh.net thienhaso.com