GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

Tuyển sinh hệ cao đẳng trường cao đẳng Giao Thông Vận Tải Đường Thủy II. Với các ngành tuyển sinh như sau : 1 Điều khiển tàu biển, 2 Sửa chửa máy tàu thủy, 3 Quản trị mạng, 4 Kỹ thuật xây dựng, 5 Điện tử công nghiệp, 6 Kế Toán,7 Xây dựng cầu đường bộ
Đăng Ký Online
Thông báo về việc khám sức khoẻ đầu khoá cho học sinh – sinh viên khoá 43

Cập nhật ngày 10/12/2017


THÔNG BÁO

Về việc khám sức khoẻ đầu khoá cho học sinh – sinh viên khoá 43


Kính gửi:  - Các Phòng, Khoa, GVCN khoá 43.

        - Học sinh – sinh viên khoá 43.

Thực hiện kế hoạch khám sức khỏe đầu khoá cho học sinh – sinh viên khóa 43. Ban Giám hiệu thông báo đến học sinh – sinh viên về kế hoạch tổ chức khám sức khoẻ như sau:

1) Thời gian tổ chức khám sức khỏe: Từ 7h30 đến 11h30 sáng thứ 3 ngày 12/12/2017.

2) Địa điểm khám sức khoẻ: Tại phòng Y tế của trường.

3) Phân công nhiệm vụ:

- Học sinh – sinh viên khoá 43:

- Học sinh – sinh viên tập trung tại phòng Y tế của trường đúng thời gian quy định, nhận giấy khám sức khoẻ, điền đầy đủ thông tin cá nhân vào giấy khám sức khoẻ và vào khám theo sự hướng dẫn của bộ phận tổ chức khám sức khoẻ.

- Thứ tự thời gian các lớp vào khám sức khoẻ như sau:

+ Từ 7h30 đến 8h30: C43Đ, T43Đ

+ Từ 8h30 đến 9h30: C43CĐ, C43QM, C43KT, T43KT

+ Từ 9h30 đến 10h30: C43M, C43XD

+ Từ 10h30 đến 11h30: C43ĐK, C43ĐKB, T43ĐK

* Lưu ý: Học sinh – sinh viên không khám sức khoẻ đợt này thì bắt buộc phải tự đi khám sức khoẻ, tự chi trả chi phí khám sức khoẻ và nộp bổ sung giấy khám sức khỏe cho Phòng Công tác học sinh – sinh viên để lưu hồ sơ trước ngày 29/12/2017.

- Phòng Công tác học sinh – sinh viên: Tổ chức, hướng dẫn học sinh – sinh viên khám sức khoẻ theo đúng quy định.

- Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng QT - TB: Kết hợp với Phòng Công tác học sinh – sinh viên để sắp xếp khu vực tổ chức khám, hỗ trợ đơn vị khám sức khỏe khi cần thiết.

- Các khoa, GVCN các lớp khoá 43: Hướng dẫn, đôn đốc và nhắc nhở học sinh – sinh viên do mình quản lý thực hiện tốt kế hoạch khám sức khoẻ.

- Giáo viên dạy các lớp buổi sáng ngày 12/12/2017: Kết hợp với phòng Công tác học sinh – sinh viên để sắp xếp cho học sinh –sinh viên đi khám sức khoẻ đúng thời gian quy định.

Nhận được thông báo này đề nghị các Phòng, Khoa, GVCN và Học sinh – sinh viên khoá 43 triển khai thực hiện đúng thời gian qui định./.


 Bình luận bài viết

Liên quan TIN TỨC

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Sáng nay, ngày 25/12/2014 nhà trường long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp ...

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách