Cao Đẳng

Xây dựng cầu đường bộ

03:57 | 06/04/2018

CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐN GTVT ĐƯỜNG THỦY II

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 425/QĐ-ĐTII ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng trường CĐN GTVT Đường thủy II)

Tên nghề: Xây dựng cầu đường bộ

Mã nghề:

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: ́t nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề xây dựng cầu, đường bộ

Đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, tạo điều kiện cho sinh viên nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a) Kiến thức

- Kiến thức cơ bản về chính trị; văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội.

- Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc xây dựng bộ

- Biết được các phương pháp thi công Cầu đường  Bộ

- Trình bày được đặc điểm cấu tạo các cấu kiện công trình Cầu đường bộ

- Giải thích được quy trình công nghệ thi công Cầu đường bộ

- Biết tổ chức công việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và đạt

năng suất cao

- Vận dụng những kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xây dựng  cầu đường bộ.

- Kiến thức thực tế về quản lý, nguyên tắc và phương pháp lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát thi công công trình; đánh giá các quá trình thực hiện các công việc xây dựng của nghề xây dựng bộ.

b) Kỹ năng

- Kỹ năng nhận thức và tư duy sáng tạo.

- Thành thạo kỹ năng: đọc bản vẽ, trình bày, sắp xếp nội dung hồ sơ công trình.

-  Kỹ năng thao tác sử dụng máy móc, trang thiết bị trong khảo sát, thi công công trình.

- Kỹ năng giải quyết các công việc xây dựng phức tạp của nghề xây dựng bộ;

- Kỹ năng truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới người khác tại nơi làm việc, phối hợp tốt với các bên liên quan.

- Thi công được các loại nền đường, mặt đường;

- Thi công được móng, mố, trụ và kết cấu phần trên cầu;

- Có khả năng hướng dẫn, kèm cặp thợ bậc thấp;

- Có năng lực ngoại ngữ, có thể đọc được các bản vẽ xây dựng bằng tiếng Anh.

c) Mức tự chủ và trách nhiệm

Có thể làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi, có khả năng tự học tập, nghiên cứu, hoặc học lên trình độ cao hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ thuộc phạm vi nghề nghiệp của mình.

Có thể hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

Có khả năng đánh giá chất lượng công việc hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

Giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và đối tác

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm cán bộ kỹ thuật công trường; cán bộ khảo sát, thiết kế hay giám sát thi công công trình tại các công ty xây dựng trong và ngoài nước có liên quan  đến xây dựng.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

-         Số lượng môđun, mô đun: 36

-         Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2565 giờ

-         Khối lượng các môđun chung/đại cương 450 giờ

-         Khối lượng các môđun, mô đun chuyên môn: 2025 giờ

-         Khối lượng lý thuyết: 663 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1357 giờ

-         Thời gian toàn khóa học: 104 tuần

-         Thời gian nghỉ hè, tết, lễ:16 tuần

-         Thời gian thi kết thúc môđun, mô đun, tốt nghiệp: 6 tuần

-         Thời gian thực  học: 82 tuần

3. Nội dung chương trình:


 


Mã MH/

MĐ/HP

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/

thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận

Kiểm tra

I

Các môn học chung bắt buộc

23

450

220

201

29

MH

01

Chính trị

5

90

60

24

6

MH

02

Pháp luật

2

30

21

7

2

03

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

MH

04

Giáo dục quốc phòng

5

75

59

13

3

MH

05

Tin học cơ bản

3

75

15

56

4

MH

06

Anh văn cơ bản

6

120

60

50

10

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

89

2025

663

1256

101

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

20

360

196

142

22

07

Kỹ năng mềm

2

45

15

28

2

MH

08

Vẽ kỹ thuật

3

60

27

30

3

MH

09

Cơ lý thuyết

3

45

30

12

3

MH

10

Sức bền vật liệu

3

60

30

26

4

MH

11

Cơ học kết cấu

3

60

30

26

4

MH

12

Địa chất- Cơ học đất

3

45

27

15

3

MH

13

Thuỷ lực - Thuỷ văn

3

45

37

5

3

II. 2

Các môn học, mô đun chuyên môn

69

1665

467

1114

79

MH

14

Kết cấu công trình

3

60

26

30

4

MH

15

Vật liệu xây dựng

3

60

26

30

4

MH

16

An toàn lao động - Bảo vệ môi trường

3

45

35

 

5

17

Thực tập tay nghề cơ bản

4

105

15

85

5

18

Vẽ kỹ thuật trên máy tính (AutoCad)

2

45

15

25

5

MH

19

Trắc địa đại cương

3

60

30

25

5

MH

20

Máy xây dựng

2

30

25

3

2

MH

21

Nền và móng

3

45

30

10

5

22

Thực tập trắc địa đại cương

4

105

10

90

5

MH

23

Thiết kế cầu P1

3

60

30

26

4

24

Xây dựng cầu P1

5

90

30

55

5

MH

25

Thiết kế cầu P2

3

45

30

12

3

26

Xây dựng cầu P2

3

60

30

25

5

MH

27

Thiết kế đường P1

3

60

30

26

4

28

Xây dựng đường  P1

4

90

30

55

5

MH

29

Thiết kế đường P2

3

60

30

27

3

30

Xây dựng đường  P2

3

60

30

25

5

31

Trắc địa công trình cầu đường bộ

5

135

15

115

5

32

Thực tập tốt nghiệp

10

450

 

450

 

III

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn (Chọn 02 trong 04 MH/MĐ)

4

90

26

60

4

33

Dự toán công trình

2

45

13

30

2

34

Thí nghiệm cơ học đất - Địa chất

2

45

13

30

2

35

Phần mềm ứng dụng thiết kế đường (Nova, …)

2

45

13

30

2

36

Quản lý dự án

2

45

13

30

2

 

 

 

116

2565

909

1517

134

 

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Nhằm mục đích giáo dục toàn diện, để sinh viên  có được nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà Trường bố trí tham quan, học tập dã ngoại tại một số doanh nghiệp xây dựng, các công trình đang được xây dựng;

    - Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm thích hợp.

4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra kết thúc môđun, mô đun:

-        Hình thức kiểm tra hết môn: Viết, vấn đáp , trắc nghiệm, bài tập thực hành.

-        Thời gian kiểm tra:

+ Lý thuyết: Viết: không quá 120 phút; Trắc nghiệm: không quá 60 phút

+ Thực hành: không quá 4 giờ.

4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

Số

TT

Môn Thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị.

Viết,trắc nghiệm

Viết: không quá 120 phút

Trắc nghiệm: không quá 60 phút

2

Kiến thức, kỹ năng chuyên môn

 

 

- Lý thuyết tổng hợp

Viết, trắc nghiệm

Vấn đáp

Viết: không quá 180 phút

Vấn đáp: không quá 20 phút

- Thực hành nghề.

Bài thi thực hành

Không quá 8 giờ

 

Hoặc Đồ án tốt nghiệp 

 

Không quá 4 tuần

Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com