Cơ cấu tổ chức

02:52 | 28/01/2021


II. DANH SÁCH CÁN BỘ - CC - VC - NLĐ

STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Chức danh nghề nghiệp
I Ban Giám hiệu
1 Trần Văn Chín Hiệu trưởng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Giảng viên chính
hạng II
2 Đặng Lợi Phó Hiệu trưởng Thạc sĩ Tổ chứcvà Quản lý vận tải Giảng viên chính
hạng II
3 Nguyễn Đức Thắng Phó Hiệu trưởng - Giám đốc Trung tâm CTTA Thạc sĩ Điều khiển tàu biển Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
II Phòng Tài chính - Kế toán
1 Nguyễn Thanh Diệu Trưởng phòng Cử nhân Kế toán Chuyên viên
2 Võ Hữu Hạnh Công nhân kỹ thuật Thủ quỹ
3 Trần Thị Thúy Cử nhân Kế toán Chuyên viên
4 Đoàn Thị Khuyên Cử nhân Kinh tế Chuyên viên
III Phòng Tuyển sinh & Công tác sinh viên
1 Hồ Bá Toàn Trưởng phòng Thạc sĩ Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
2 Nguyễn Văn Ngọ Phó Trưởng phòng Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
3 Phan Văn Hoan Trung cấp Y sĩ đa khoa Y tế
4 Hoàng Ngọc Thu Thảo Cử nhân Kế toán Chuyên viên
5 Nguyễn Thị Kim Liên Cử nhân Anh văn Chuyên viên
IV Phòng Tổ chức hành chính & Quản trị thiết bị
1 Trần Văn Sơn Trưởng phòng Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
2 Nguyễn Thị Hường Phó Trưởng phòng Thạc sĩ Tổ chức và Quản lý vận tải Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
3 Nguyễn Tuấn Hải Nhân viên
4 Nguyễn Văn Hải Nhân viên
5 Nguyễn Đức Thọ Cao đẳng Quân sự Chuyên viên
6 Vũ Thị Hiền Kỹ sư Kinh tế vận tải Chuyên viên
7 Lê Thị Hạnh Cử nhân Kế toán Chuyên viên
8 Nguyễn Thị Mỹ Lộc Nhân viên
9 Nguyễn Văn Được Nhân viên
10 Trần Xuân Chiến Công nhân kỹ thuật Nhân viên
11 Nguyễn Trang Uyên Như ThS.Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông   Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
12 Lê Văn Hồng Nhân viên
13 Kiều Phương Linh Trung cấp dược Nhân viên
V Phòng Đào tạo - Khoa học & Đối ngoại
1 Lê Văn Mộng Trưởng phòng Thạc sĩ Tài chính ngân  hàng Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
2 Nguyễn T.Thanh Bình Phó Trưởng phòng Thạc sĩ Tổ chức và Quản lý vận tải Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
3 Nguyễn Văn Tấn Phó Trưởng phòng Thạc sĩ Khoa học Hàng hải Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
4 Đào Thị Liên Kỹ sư lâm nghiệp Chuyên viên
5 Trần Duy Hiệp Thạc sĩ Tổ chức và Quản lý vận tải Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
6 Nguyễn Phi Long Thạc sĩ Kỹ Thuật xây dựng công trình giao thông Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
7 Trần Thị Kim Cúc Cử nhân Kế toán Chuyên viên
8 Đỗ Thị Hiên Cử nhân Thông tin - Thư viện Chuyên viên
VI Khoa Máy - Điện
1 Lưu Khung Hướng Trưởng khoa Kỹ sư Công nghiệp Nông thôn Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
2 Nguyễn Huy Thạch Phó Trưởng khoa Kỹ sư Máy tàu thủy Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
3 Lê Quốc Dũng Kỹ sư chế tạo máy Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
4 Nguyễn Thị Hoài Kỹ sư Máy xếp dỡ Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
5 Nguyễn Đăng Khoa Kỹ sư Máy tàu thủy Giảng viên chính
hạng II
6 Phạm Minh Hải Kỹ sư Vận hành khai thác máy tàu thủy Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
7 Lê Đình Bằng Kỹ sư Kỹ thuật tàu thủy Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
8 Hồ Huỳnh Lâm Thạc sĩ Kỹ thuật điện Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
9 Huỳnh Trung Tín Kỹ sư Khai thác máy tàu thủy Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
10 Lương Sỹ Mỹ Kỹ sư Khai thác máy tàu thủy Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
11 Phạm Hồng Thanh Thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí động lực Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
12 Trầm Văn Tấn Thạc sĩ Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động hóa Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
13 Phạm Tùng Khánh Thạc sĩ Khoa học ngành tự động hóa Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
14 Bùi Sơn Hà Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
VII Khoa Điều khiển
1 Hoàng Duy Đàn Trưởng khoa Thạc sĩ Khoa hàng hải Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
2 Nguyễn Đình Long Kỹ sư Điều khiển tàu biển Giảng viên chính
hạng II
3 Hoàng Văn Sơn Kỹ sư Điều khiển tàu biển Giảng viên chính
hạng II
4 Nguyễn Thịnh Thạc sĩ Khoa học Hàng Hải Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
5 Hoàng Văn Tâm Kỹ sư Kinh tế vận tải Giảng viên GDNN
thực hành hạng III
6 Lê Hồng Bình Thạc sĩ Tổ chức và Quản lý vận tải Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
7 Trần Thanh Phú Kỹ sư Điều khiển tàu biển Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
8 Nguyễn Mạnh Chinh Kỹ sư Điều khiển tàu biển Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
9 An Hồ Vương Kỹ sư Điều khiển tàu biển Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
10 Phạm Ngọc Anh Kỹ sư CNTT Giảng viên GDNN
thực hành hạng III
11 Phạm Bá Tiến Công nhân kỹ thuật Máy trưởng
12 Nguyễn Văn Huệ Công nhân kỹ thuật Thuyền trưởng
13 Mai Quang Đô Công nhân kỹ thuật Máy trưởng
VIII Khoa Xây dựng
1 Phạm Thị Hậu Phụ trách khoa Kỹ sư Công trình thủy Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
2 Lê Quốc Nam ThS. Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
3 Lê Ngọc Tuấn Kỹ sư xây dựng Trắc địa công trình Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
4 Nguyễn Thành Quí Thạc sĩ Kỹ thuật Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
5 Nguyễn Thúy Quỳnh Thạc sĩ Xây dựng cầu hầm Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
6 Đường Chấn Huê Kỹ sư  Xây dựng Công trình thủy Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
7 Lê Anh Pha Thạc sĩ Xây dựng công trình giao thông Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
8 Thái Ngọc Hòa Thạc sĩ Kiến trúc Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
IX Khoa Kinh tế
1 Lê Thị Yến Huyền Trưởng khoa Thạc sĩ Tài chính ngân  hàng Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
2 Nguyễn Văn Sang Cử nhân Kinh tế Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
3 Nguyễn Thị Hòa Thạc sĩ Tổ chức và Quản lý vận tải Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
4 Vũ Thị Hồng Thạc sĩ Tài chính ngân  hàng Giảng viên GDNN 
lý thuyết hạng III
X Khoa Khoa học cơ bản
1 Lê Xuân Khoan Trưởng khoa Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
2 Lê Văn Tiến Kỹ sư CNTT Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
3 Phan Thanh Hiền Cử nhân Thể dục thể thao Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
4 Nguyễn Khắc Lưu Phương Cử nhân Ngoại ngữ Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
5 Nguyễn Thị Huế Cử nhân Giáo dục chính trị Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
6 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên Cử nhân Ngữ văn Anh Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
XI TRUNG TÂM CTTA 
1 On Thanh Toàn Phó Giám đốc Kỹ sư Vận hành khai thác máy tàu thủy Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
2 Phạm Anh Dũng Phó Giám đốc Kỹ sư Công nghiệp
Nông thôn miền núi
Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
3 Vũ Thị Thùy Chinh Trưởng
 phòng Tổng hợp
Cử nhân Tài chính ngân hàng Chuyên viên
4 Trịnh Thị Kim Liên Cử nhân Kế toán Cán sự
5 Lê Phương Giao Kỹ sư Cơ khí Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
6 Liêu Chí Cường Cử nhân Kinh tế Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
7 Lương Đức Thuần Cử nhân Kế toán, kiểm toán Chuyên viên
8 Phan Thị Phượng Trung cấp Chăn nuôi thú y Nhân viên
9 Nguyễn Quang Vinh Trưởng phòng
 Bồi dưỡng nghề
Kỹ sư
công trình dân dụng
Giảng viên GDNN
lý thuyết hạng III
10 Huỳnh Thị Thi Cử nhân Vật lý Chuyên viên
11 Nguyễn Văn Lực Công nhân kỹ thuật Nhân viên
12 Truương Bích Liên Cử nhân Kế toán DN Nhân viên
13 Nguyễn Văn An Cử nhân Xã hội học Nhân viên

thegioixinh.net thienhaso.com