Cựu sinh viên

Danh sách cựu sinh viên Khoa Công trình

11:13 | 25/05/2017
Cựu sinh viên tốt nghiệp Khoa Công trình Trường CĐ GTVT Đường thủy II
 NGUYỄN NHƯ LÀNH

-  Sinh ngày: 1989

-  Quê quán: Bạc Liêu

-  Khóa học: 2008 – 20010

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng
  -  Đơn vị công tác: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 299
  -  Chức vụ: Cán bộ Kỹ thuật

-  Điện thoại: 0982195052

 ĐOÀN VĂN CÂN

-  Sinh ngày: 10/02/1990

-  Quê quán: Quảng Ngãi

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

 NGUYỄN THANH CAO

-  Sinh ngày: 07/10/1990

-  Quê quán: Bình Định

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

 NGUYỄN THÀNH CHÂU

-  Sinh ngày: 04/06/1991

-  Quê quán: Khánh Hòa

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

 DƯƠNG THANH CHUNG

-  Sinh ngày: 18/10/1988

-  Quê quán: Bình Phước

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

 PHẠM CHÍ CÔNG

-  Sinh ngày: 12/08/1990

-  Quê quán: Quảng Bình

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác: 

-  Chức vụ: 

-  Điện thoại: 

 PHẠM HÙNG CƯỜNG

-  Sinh ngày: 02/4/1991

-  Quê quán: Nghệ An

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

 DƯƠNG VĂN ĐỊNH

-  Sinh ngày: 18/02/1989

-  Quê quán: Quảng Bình

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

 TRẦN HỮU ĐỒNG

-  Sinh ngày: 21/6/1991

-  Quê quán: Phú Yên

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

 TRẦN VĂN GIANG

-  Sinh ngày: 30/3/1990

-  Quê quán: Thanh Hóa

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

TRƯƠNG VĂN HOÀNG HẢO

-  Sinh ngày: 12/6/1991

-  Quê quán: Thừa Thiên Huế

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:  

PHAN HIỀN

-  Sinh ngày: 01/01/1990

-  Quê quán: Quảng Ngãi

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

 BÙI QUANG HIỆP

-  Sinh ngày: 26/10/1990

-  Quê quán: Nam Định

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

 NGUYỄN ĐỨC HIẾU

-  Sinh ngày: 25/8/1989

-  Quê quán: Thừa Thiên Huế

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

 NGUYỄN XUÂN HIỂU

-  Sinh ngày: 27/5/1991

-  Quê quán: Thanh Hóa

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

 TRẦN THANH HOA

-  Sinh ngày: 29/9/1990

-  Quê quán: Quảng Ngãi

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

 MAI ANH HÓA

-  Sinh ngày: 19/7/1991

-  Quê quán: Quảng Ngãi

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

 LÊ THÀNH HOÀN

-  Sinh ngày: 13/01/1991

-  Quê quán: Phú Yên

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

 PHẠM ĐÔNG HOÀNG

-  Sinh ngày: 25/12/1991

-  Quê quán: Kiên Giang

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

 HỒ PHẠM HÙNG

-  Sinh ngày: 16/02/1988

-  Quê quán: Hà Tĩnh

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

 VÕ PHI HÙNG

-  Sinh ngày: 01/6/1991

-  Quê quán: Gia Lai

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

 NGUYỄN THÀNH HƯNG

-  Sinh ngày: 20/12/1989

-  Quê quán: Bình Định

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

 TRƯƠNG VĂN HỮU

-  Sinh ngày: 07/8/1991

-  Quê quán: Lâm Đồng

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

 NGUYỄN NGỌC KHANH

-  Sinh ngày: 02/12/1991

-  Quê quán: Phú Yên

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

 NGUYỄN VĂN LÂN

-  Sinh ngày: 16/11/1991

-  Quê quán: Nghệ An

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

 PHẠM VĂN LONG

-  Sinh ngày: 12/11/1990

-  Quê quán: Thái Bình

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

 LÊ VĂN LƯƠNG

-  Sinh ngày: 20/6/1991

-  Quê quán: Hà Tĩnh

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

 NGUYỄN VĂN MẪN

-  Sinh ngày: 20/2/1990

-  Quê quán: Quảng Ngãi

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

 LÊ MINH

-  Sinh ngày: 27/2/1989

-  Quê quán: Đăk Lăk

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

 HỒ VĂN NAM

-  Sinh ngày: 02/10/1989

-  Quê quán: Bình Định

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

 NGUYỄN GIANG NAM

-  Sinh ngày: 10/12/1990

-  Quê quán: Đăk Lăk

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

 PHẠM NGỌC NAM

-  Sinh ngày: 16/4/1989

-  Quê quán: Hà Tĩnh

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại: 

 VŨ HOÀI NAM

-  Sinh ngày: 11/10/1991

-  Quê quán: Cà Mau

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:
 

 LÊ VĂN NGHĨA

-  Sinh ngày: 24/5/1990

-  Quê quán: Quảng Ngãi

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 VŨ THẾ NGUYÊN

-  Sinh ngày: 30/7/1991

-  Quê quán: Lâm Đồng

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 DƯƠNG TUẤN NINH

-  Sinh ngày:  27/7/1990

-  Quê quán: Quảng Ninh

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 PHẠM MINH PHÚ

-  Sinh ngày: 20/02/1991

-  Quê quán:  Quảng Bình

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 PHAN THANH PHÚ

-  Sinh ngày: 20/6/1991

-  Quê quán: Tiền Giang

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 LUYỆN HUY PHÚC

-  Sinh ngày: 16/10/1991

-  Quê quán:  Hải Dương

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 PHẠM VĂN PHƯỚC

-  Sinh ngày: 12/11/1988

-  Quê quán: Gia Lai

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 NGUYỄN DUY PHƯƠNG

-  Sinh ngày: 07/2/1991

-  Quê quán: Đăk Lăk

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 VŨ VĂN PHƯƠNG

-  Sinh ngày: 13/1/1991

-  Quê quán: Gia Lai

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 NGUYỄN ÁI QUỐC

-  Sinh ngày: 07/8/1990

-  Quê quán: Hà Tĩnh

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 NGUYỄN VĂN QUỐC

-  Sinh ngày: 18/12/1989

-  Quê quán: TP.Hồ Chí Minh

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 NGUYỄN THANH TÂM

-  Sinh ngày: 27/6/1988

-  Quê quán: TP.Hồ Chí Minh

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 VÕ VĂN TÔN TẨN

-  Sinh ngày: 10/8/1984

-  Quê quán:  Long An

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác: UBND Thị trấn Nhà Bè

-  Chức vụ: Cán bộ

-  Điện thoại: 0984855330

 TRỊNH QUANG THÀNH

-  Sinh ngày: 12/01/1991

-  Quê quán: Quảng Nam

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 HÀ MINH THIỆN

-  Sinh ngày: 19/5/1985

-  Quê quán: Đồng Tháp

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 NGUYỄN VĂN THỌ

-  Sinh ngày: 20/6/1990

-  Quê quán: Gia Lai

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 ĐẶNG LƯƠNG THUẬN

-  Sinh ngày: 20/3/1989

-  Quê quán: Bình Thuận

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 TRẦN ĐỨC THUẬN

-  Sinh ngày: 20/4/1990

-  Quê quán:  Đăl Lăk

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 LÊ PHI THƯỜNG

-  Sinh ngày: 07/6/1988

-  Quê quán: Bình Phước

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 ĐÀO DUY TÍN

-  Sinh ngày: 11/12/1989

-  Quê quán: Đình Định

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 NGUYỄN THÀNH TÍN

-  Sinh ngày: 13/10/1991

-  Quê quán: Bình Định

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 HOÀNG ANH TÌNH

-  Sinh ngày: 06/6/1989

-  Quê quán:Thanh Hóa 

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 LƯU CÔNG TRÌNH

-  Sinh ngày: 15/7/1991

-  Quê quán: Nghệ An

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 CHÂU QUANG TRUNG

-  Sinh ngày: 08/12/1990 

-  Quê quán: Bến Tre

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 LÊ VĂN TRUNG

-  Sinh ngày: 10/10/1990

-  Quê quán: Thanh Hóa

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 ĐOÀN NGUYÊN QUỐC TRƯỞNG

-  Sinh ngày: 30/10/1991

-  Quê quán: Khánh Hòa

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 LÊ HOANFGT UÂN

-  Sinh ngày: 19/9/1990

-  Quê quán: Thanh Hóa

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 NGÔ XUÂN TUÂN

-  Sinh ngày: 20/10/1990

-  Quê quán: Thanh Hóa

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 HUỲNH ANH TUẤN

-  Sinh ngày: 25/4/1988

-  Quê quán: Đăk Lăk

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 LÊ NHẬT TƯỜNG

-  Sinh ngày: 26/5/1990

-  Quê quán: Quảng Ngãi

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 NGUYỄN QUỐC VIỆT

-  Sinh ngày: 27/02/1990

-  Quê quán: Đăk Lăk

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 NGÔ VĂN VINH

-  Sinh ngày: 15/7/1976

-  Quê quán: TP.Hồ Chí Minh

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

 PHẠM HUY XUÂN

-  Sinh ngày: 10/8/1990

-  Quê quán: Bắc Ninh

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Xây dựng cầu đường bộ

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ:

-  Điện thoại:

thegioixinh.net thienhaso.com