Cựu sinh viên

Danh sách cựu sinh viên Khoa Điều khiển

11:09 | 25/05/2017
Cựu sinh viên Khoa Điều khiển
 

VŨ DUY LỰC

-  Sinh ngày: 02/11/1988

-  Quê quán: Hà Nam

-  Khóa học: 2007 – 2009

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển Phương tiện thủy nội địa

-  Đơn vị công tác: Cục cảnh sát Giao thông Đường thủy

-  Chức vụ: Cán bộ

-  Điện thoại: 0902435151

 

TRẦN MẠNH MINH

-  Sinh ngày: 24/4/1988

-  Quê quán: Điện Biên

-  Khóa học: 2008 – 2010

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển phương tiện thủy nội địa

-  Đơn vị công tác: Công ty TNHH Công nghệ xanh DP

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại: 0985504379

   THÁI VĂN ẤN

-  Sinh ngày: 10/8/1991

-  Quê quán: Hà Tĩnh

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại: 

   HÀ XUÂN ANH

-  Sinh ngày: 06/5/1991

-  Quê quán: Quảng Bình

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại: 

   LÊ TUẤN ANH

-  Sinh ngày: 17/12/1991

-  Quê quán: Đăk Lăk

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   TRƯƠNG CÔNG BỘ

-  Sinh ngày: 15/9/1989

-  Quê quán: Thái Nguyên

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN QUỐC HIẾU

-  Sinh ngày: 25/3/1991

-  Quê quán: Đồng Nai

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:  

   PHẠM BÁ HIẾU

-  Sinh ngày:17/6/1991

-  Quê quán: TP.Hồ Chí Minh

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN VĂN HÓA

-  Sinh ngày: 16/01/1990

-  Quê quán: Hà Tĩnh

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   PHẠM XUÂN HƯỜNG

-  Sinh ngày: 10/10/1990

-  Quê quán: Nghệ An

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

 
  ĐẶNG HUY HUỲNH

-  Sinh ngày: 29/8/1988

-  Quê quán: TP.Hồ Chí Minh

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   PHAN CÔNG MIÊN

-  Sinh ngày: 19/3/1991

-  Quê quán: Bình Định

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   PHẠM VĂN MINH

-  Sinh ngày: 28/9/1989

-  Quê quán: Bình Thuận

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN ĐÌNH NGỌC

-  Sinh ngày: 07/10/1990

-  Quê quán: Thanh Hóa

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   MAI TRUNG NGUYÊN

-  Sinh ngày: 12/9/1988

-  Quê quán: Cà Mau

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN THANH PHI

-  Sinh ngày: 01/7/1991

-  Quê quán: Đồng Nai

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   TRẦN THANH PHƯƠNG

-  Sinh ngày: 29/5/1990

-  Quê quán: Nghệ An

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

 
  VÕ CÔNG SỰ

-  Sinh ngày: 26/11/1991

-  Quê quán: Nghệ An

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN VĂN TÂM

-  Sinh ngày: 10/5/1989

-  Quê quán: Quảng Bình

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN DUY TÂN

-  Sinh ngày: 03/12/1990

-  Quê quán: Tiền Giang

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   TRẦN VĂN THANH

-  Sinh ngày:24/4/1990

-  Quê quán: Đăl Lăk

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

 
  HOÀNG VĂN THÀNH

-  Sinh ngày: 15/10/1987

-  Quê quán: Thanh Hóa

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   TRẦN MINH THÔNG

-  Sinh ngày: 08/11/1991

-  Quê quán: Bình Thuận

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

 
  ĐẶNG THANH THU

-  Sinh ngày: 17/4/1990

-  Quê quán: Bình Định

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   HỨA VĂN TIẾN

-  Sinh ngày: 25/8/1991

-  Quê quán: Sóc Trăng

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   HUỲNH VĂN TIẾN

-  Sinh ngày: 29/8/1991

-  Quê quán: Bến Tre

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN HỮU TIẾN

-  Sinh ngày: 07/2/1991

-  Quê quán: Nghệ An

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   HUỲNH HỮU TRÍ

-  Sinh ngày: 20/9/1991

-  Quê quán: Long An

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN VĂN TRUNG

-  Sinh ngày: 05/5/1989

-  Quê quán: Gia Lai

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN MINH TUẤN

-  Sinh ngày: 20/4/1991

-  Quê quán: Quảng Bình

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   TRỊNH VIẾT TUẤN

-  Sinh ngày: 28/9/1990

-  Quê quán: Thanh Hóa

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   THẠCH QUANG VỸ

-  Sinh ngày: 04/2/1991

-  Quê quán: Nghệ An

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN HOÀNG DANH

-  Sinh ngày: 25/12/1990

-  Quê quán: Tiền Giang

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển Phương tiện thủy nội địa

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN THÀNH ĐỒNG

-  Sinh ngày: 12/7/1991

-  Quê quán: Nghệ An

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển Phương tiện thủy nội địa

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

-  Sinh ngày: 13/02/1991

-  Quê quán: Bến Tre

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển Phương tiện thủy nội địa

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN VĂN HẠNH

-  Sinh ngày: 21/02/1990

-  Quê quán: Nghệ An

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển Phương tiện thủy nội địa

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   TRẦN HỒNG HƯỞNG

-  Sinh ngày: 13/05/1990

-  Quê quán: Nghệ An

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển Phương tiện thủy nội địa

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN THÀNH HUY

-  Sinh ngày: 22/11/1991

-  Quê quán: Tây Ninh

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển Phương tiện thủy nội địa

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   HỒ VĂN KHIÊM

-  Sinh ngày: 01/7/1991

-  Quê quán: Thanh Hóa

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển Phương tiện thủy nội địa

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   HÀ DUY LONG

-  Sinh ngày: 18/8/1991

-  Quê quán: Lâm Đồng

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển Phương tiện thủy nội địa

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   PHẠM DUY LONG

-  Sinh ngày: 20/6/1983

-  Quê quán: Hà Tĩnh

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển Phương tiện thủy nội địa

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   PHAN DOÃN LONG

-  Sinh ngày: 14/02/1988

-  Quê quán: Nghệ An

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển Phương tiện thủy nội địa

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN VĂN NAM

-  Sinh ngày: 26/11/1987

-  Quê quán: Hải Dương

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển Phương tiện thủy nội địa

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN NGỌC RỒNG

-  Sinh ngày: 31/7/1991

-  Quê quán: Khánh Hòa

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển Phương tiện thủy nội địa

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   BÙI HỒNG THANH

-  Sinh ngày: 15/12/1987

-  Quê quán: Bình Dương

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển Phương tiện thủy nội địa

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN VĂN THỪA

-  Sinh ngày: 04/4/1985

-  Quê quán: Cà Mau

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển Phương tiện thủy nội địa

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   TRẦN VĂN TIỆP

-  Sinh ngày:13/11/1986

-  Quê quán: Cà Mau

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển Phương tiện thủy nội địa

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   PHAN HÀN MINH TRỊNH

-  Sinh ngày: 31/6/1987

-  Quê quán: Bình Thuận

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển Phương tiện thủy nội địa

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   DƯƠNG THẾ TRUNG

-  Sinh ngày:05/3/1988

-  Quê quán: Long An

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển Phương tiện thủy nội địa

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   NGUYỄN VÕ XUÂN TRƯỜNG

-  Sinh ngày: 19/7/1985

-  Quê quán: Bình Dương

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển Phương tiện thủy nội địa

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   TRẦN VĂN TƯỜNG

-  Sinh ngày: 30/7/1987

-  Quê quán: Nam Định

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển Phương tiện thủy nội địa

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   DƯƠNG TUYỀN TUYẾN

-  Sinh ngày: 28/3/1986

-  Quê quán: Cần Thơ

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển Phương tiện thủy nội địa

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   HỒ VIẾT VŨ

-  Sinh ngày: 20/8/1991

-  Quê quán: Hà Tĩnh

-  Khóa học: 2009 – 2012

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển Phương tiện thủy nội địa

-  Đơn vị công tác:

-  Chức vụ: Thuyền trưởng

-  Điện thoại:
 

   LÂM QUỐC VIỆT

-  Sinh ngày: 04/10/1992

-  Khóa học: 2010 - 2013

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác: Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn

-  Chức vụ: Thuyền phó

  - Điện thoại: 01662555522

   NGUYỄN MINH KHÁNH

-  Sinh ngày: 20/8/1988

-  Khóa học: 2011 – 2014

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển phương tiện thủy nội địa

-  Đơn vị công tác: Phòng Cảnh sát đường thủy – Công an tỉnh Bạc Liêu

-  Chức vụ: Cán bộ

  - Điện thoại: 0907177500

   NGUYỄN VAN HUẤN

-  Sinh ngày: 30/9/1990

-  Khóa học: 2011 - 2014

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Vận tải Biển Hoàng Gia

-  Chức danh: A/B

   - Điện thoại: 01656888143

   LÊ THẾ VINH

-  Sinh ngày: 18/6/1990

-  Khóa học: 2011 – 2014

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển phương tiện thủy nội địa

-  Đơn vị công tác: Phòng Cảnh sát đường thủy – Công an tỉnh Bạc Liêu

-  Chức vụ: Cán bộ

   - Điện thoại: 09134476 61
   NGUYỄN THÀNH ĐẠT

-  Sinh ngày: 23/6/1993

-  Khóa học: 2011 - 2014

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác: Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông

-  Chức vụ: A/B

   - Điện thoại: 

   NGUYỄN LINH TÂM

-  Sinh ngày: 03/9/1994

-  Khóa học: 2012 - 2015

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác: Công ty TNHH Hoàng Chiến

-  Chức vụ: A/B

   - Điện thoại: 0972783100

   NGUYỄN KHẮC HUY

-  Sinh ngày: 18/12/1995

-  Khóa học: 2013 – 2016

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển tàu biển

-  Đơn vị công tác: Công ty Tân Cảng Shipping

-  Chức vụ: Thủy thủ

   - Điện thoại: 01659686921

   BÙI TRỌNG TÍN

-  Sinh ngày: 03/9/1995

-  Khóa học: 2013 – 2016

-  Tốt nghiệp ngành: Điều khiển PTTNĐ

-  Đơn vị công tác: Công ty cổ phần vận tải Xăng dầu Đồng Tháp

-  Chức vụ: Thuyền phó

   - Điện thoại: 0944944112

thegioixinh.net thienhaso.com