Đoàn thanh niên

02:28 | 12/02/2018
Giới thiệu đoàn thanh niên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy II là một tổ chức chính trị - xã hội, là trường học xã hội chủ nghĩa của sinh viên, là đơn vị trực tiếp tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu trong việc thực hiện nhiệm vụ tập hợp, tổ chức, giáo dục và rèn luyện đoàn viên, sinh viên trong Nhà trường
thegioixinh.net thienhaso.com