Giới thiệu Ngành nghề

03:36 | 26/05/2019
NGÀNH TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH Sau khi tốt nghiệp ngành/nghề Trắc địa công trình sinh viên có thể có thể làm việc tại các công ty khảo sát; xây dựng dân dụng; cầu đường; các phòng quản lý như: địa chính, quản lý đất đai, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, quản lý dự án...
03:14 | 26/05/2019
NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Trong bộ máy tổ chức doanh nghiệp, ngành kế toán được xem là bộ phận trọng yếu, nhằm nắm bắt và triển khai các quy định về pháp luật, chính sách liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế
03:03 | 23/05/2019
NGÀNH ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA Điều khiển phương tiện thủy nội địa là ngành trực tiếp điều khiển tàu, thuyền hoặc các cấu trúc nối khác hoạt động trên đường thủy nội địa.
12:23 | 23/05/2019
NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG BỘ Sau khi tốt nghiệp ngành Xây dựng cầu đường bộ sinh viên sẽ làm việc tại các công ty cầu đường, các công ty công trình giao thông đường bộ
12:16 | 23/05/2019
NGÀNH LOGISTICS Logistics có thể được hiểu là quá trình lên kế hoạch, áp dụng và kiểm soát các luồng chuyển dịch của hàng hóa
01:42 | 21/05/2019
NGÀNH ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN Sau khi tốt nghiệp ngành Điều khiển tàu biển sinh viên có thể đảm nhận công việc trên tàu biển trong nước và quốc tế
08:52 | 21/05/2019
NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY Sinh viên có khả năng tự nghiên cứu phát triển cơ sở lý thuyết, các vấn đề mới, vận dụng kiến thức vào giải quyết các bài toán thiết kế và thi công các công trình đường thủy, công trình bến cảng, công trình thủy công trong nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu thủy
08:28 | 21/05/2019
NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH Sau khi tốt nghiệp sinh viên được giới thiệu việc làm tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tập đoàn đa quốc gia trong môi trường tiếp xúc với các máy tính, thiết bị mạng
03:40 | 19/05/2019
NGÀNH ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP Điện tử công nghiệp là ngành chuyên thực hiện quá trình thiết kế, xử lý và lắp đặt các mạch: điện tử công nghiệp, khí cụ điện
03:16 | 19/05/2019
NGÀNH KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY Sau khi tốt nghiệp ngành Khai thác máy tàu thủy sinh viên làm việc tại bộ phận quản lý máy trên tàu thủy hoặc có thể làm việc tại các xưởng sửa chữa và bảo dưỡng tàu thủy.
02:43 | 15/05/2019
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) là ngành thực hiện các công việc ứng dụng phần mềm tin học để xử lý, vận hành, trên một hệ thống công nghệ thông tin
thegioixinh.net thienhaso.com