Khoa chuyên môn

Khoa Công trình

12:02 | 12/04/2018

GIỚI THIỆU KHOA CÔNG TRÌNH

1. Quá trình thành lập và phát triển

Khoa Công trình được hình thành trên cơ sở Khoa Máy – Công trình  và sau đó là Khoa Công trình của Trường cao đẳng Giao thông Vận Tải Đường Thủy II. Khoa hiện đang đảm nhiệm công tác quản lý và đào tạo bậc Cao đẳng với các chuyên ngành gồm:

- Xây dựng cầu đường bộ

- Kỹ thuật xây dựng

- Trắc địa công trình

2. Chức năng

Tổ chức và thực hiện công tác giáo dục đào tạo và rèn luyện học sinh-sinh viên trong quá trình đào tạo, có vai trò quan trọng trong việc hình thành kỹ năng, nhân cách của người học và chất lượng đào tạo của nhà trường.

3. Nhiệm vụ

Trực tiếp tổ chức, thực hiện quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của trường và các qui định chung của cơ quan quản lý cấp trên.

Quản lý giáo viên, nhân viên học sinh thuộc phạm vi khoa. Xây dựng kế hoạch khoa, phân công giáo viên, đảm bảo hoàn thành khối lượng công tác được giao.

Tổ chức nghiên cứu, cải tiến nội dung chương trình, giáo trình môn học và trực tiếp biên soạn giáo trình môn học hoặc bài giảng các môn học, các bộ đề thi và chế tạo đồ dùng dạy học trong phạm vi quản lý của khoa, phấn đấu đảm bảo đủ tài liệu học tập cho học sinh.

Lập kế hoạch, tổ chức thi, kiểm tra kết thúc môn học, modun. Trực tiếp hướng dẫn thực hành, thực tập cho học sinh-sinh viên theo chương trình, kế hoạch giảng dạy và các qui định của nhà trường và các qui định khác của Nhà nước.

4. Mục tiêu đào tạo

4.1 Kiến thức cơ bản

Về Khoa học cơ bản: Người học có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội. Có khả năng vận dụng  vào việc tiếp cận khai thác các thông tin và kiến thức mới.

Về Công nghệ thông tin: Người học thể sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành như  Office, Autocad, Nova, …

Về Ngoại ngữ: Người học có trình độ tiếng Anh cơ bản theo chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo. Ngoài ra còn đáp ứng yêu cầu đọc các bản vẽ và tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường.

4.2 Kiến thức cơ sở ngành

Người học có kiến thức cơ bản và biết cách thu thập, phân tích, xử lý số liệu trong chuyên ngành xây dựng như kết cấu, vật liệu, địa chất, nền móng, trắc địa, thủy văn, thủy lực.

4.3 Kiến thức chuyên ngành

Người học có kiến thức về khảo sát, thiết kế, thi công và tổ chức thi công các công trình; quản lý các công trình xây dựng.

4.4 Kỹ năng

+   Kỹ năng mềm

Có kỹ năng tổ chức và làm việc theo nhóm,  tư duy độc lập và sáng tạo.

Có khả năng suy luận và thuyết trình, có kỹ năng tìm và xử lý thông tin và giải quyết vấn đề.

+  Kỹ năng chuyên môn

Có kỹ năng đọc, tra cứu, áp dụng các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn trong trong lĩnh vực chuyên môn.

Có khả năng thi công, sữa chữa, bảo dưỡng các công trình xây dựng trong lĩnh vực được đảo tạo.

Có kỹ năng quản lý nhóm, tổ đội thi công và quản lý dự án.

+ Thái độ, hành vi: Thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

+  Vị trí đảm nhận, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

Có khả năng khảo sát thiết kế công trình giao thông, công trình dân dụng- công nghiệp; lập dự toán công trình, lập hồ sơ thầu; tham gia thi công, trực tiếp quản lý các đội sản xuất tại công trường; giám sát công xây dựng công trình,…

Có thể làm việc trong các công ty khảo sát thiết kế; công ty kiểm định; công ty thi công hoặc các Ban quản lý dự án, Phòng/Khu quản lý đô thị,…

+ Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp: Có khả năng liên thông lên Đại học sau khi tốt nghiệp các chuyên ngành thuộc lĩnh vực xây dựng và các chuyên ngành liên quan khác.

5. Ban Lãnh đạo Khoa

- Ông : Hồ Bá Toàn  -     Trưởng khoa

-  Bà Phạm Thị Hậu  -     Phó khoa

Giảng Viên/ Nhân Viên

-  Ông Lê Quang

Giảng viên

- Ông Nguyễn Thành Quí

Giảng viên

-  Ông Lê Ngọc Tuấn

Giảng viên

-  Ông Phan Văn Bình Tâm

Giảng viên

-  Bà Nguyễn Thúy Quỳnh

Giảng viên

-  Ông Lê Anh Pha

Giảng viên

-  Ông Lê Quốc Nam

Giảng viên

-  Bà Thái Ngọc Hòa

Giảng viên

-  Ông Đường Chấn Huê

Giảng viên


Liên Hệ

 Khoa Công trình, P102, Trường CĐ GTVT Đường Thủy II
 Số 33 – Đường Đào Trí – P.Phú Mỹ - Quận 7 – TP.HCM
 Điện thoại: 028.378.52.697
 Email: khoacongtrinh.dt2@gmail.com 
Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com