Khoa chuyên môn

Khoa Kinh tế

1. NHÂN SỰ Ban Lãnh Đạo
- Cô Lê Thị Yến Huyền - Trưởng khoa 
Giảng Viên/ Nhân Viên
- Cô Nguyễn Thị Hòa -  Giảng viên
- Cô Vũ Thị Hồng - Giảng viên
- Thầy Nguyễn Văn Sang -  Giảng viên
- Thầy Lê Văn Mộng - Trưởng phòng Đào tạo - Giảng viên kiêm nhiệm.
- Cô Nguyễn Thị Thanh Bình - Nhân viên P.Quản trị thiết bị - Giảng viên kiêm nhiệm.

2. GIỚI THIỆU 

Quá trinh thành lập
-    Khoa Kinh tế được hình thành từ năm 2007 trên cơ sở tách ra từ khoa Điều khiển.
-   Là khoa chuyên ngành có số lượng sinh viên theo học tương đối đông tại trường hiện nay.
Sứ mệnh của chúng tôi là gì
-   Đào tạo các nhân viên kế toán ở các cấp độ trung cấp, cao đẳng nghề có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản để làm tốt công việc kế toán tại các doanh nghiệp.
-    Đào tạo học sinh thành kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về luật và kinh tế; đồng thời có khả năng học tập, nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường.
Đôi tượng của chúng tôi là ai?
Khoa Kinh tế đào tạo sinh viên các hệ trung cấp và cao đẳng bao gồm hai ngành, nghề Kế toán doanh nghiệp và Quản trị DN vừa và nhỏ.
Nguồn lực của chúng tôi
-  Khoa kinh tế có tổng số 6 giảng viên, trong đó: 5 giảng viên có trình độ thạc sỹ; 1 giảng viên có trình độ đại học.
Các ngành nghề đào tạo
-   Kế Toán Doanh Nghiệp: Đào tạo cử nhân kinh tế có kiến thức toàn diện về ngành kế toán và kiến thức kỹ năng chuyên sâu về kế toán tài chính, kế toán quản trị, Kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh,… và đặc biệt là được thực hành thành thạo trên các chứng từ sổ sách và phần mềm thực tế phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.
-   Quản trị DN vừa và nhỏ: Sinh viên theo học ngành này được cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tổ chức, quản lý điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý nguồn nhân lực và những kỹ năng mềm cần thiết. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng và triển khai các hợp đồng kinh doanh; thành lập, điều hành doanh nghiệp; kiểm soát tình hình tài chính của doanh nghiệp, dự toán kinh phí thực hiện và thẩm định các dự án đầu tư trong xu thế hội nhập kinh tế.

Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com