Lịch công tác

07:33 | 26/08/2019
Tuần lễ: 52 Tuần lễ: 52 từ ngày 26/8/2019 đến ngày 01/9/2019
04:24 | 17/08/2019
Tuần lễ: 51 Tuần lễ: 51 từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019
06:59 | 09/08/2019
Tuần 50 Tuần lễ: 50 từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019
09:03 | 05/08/2019
Tuần lễ: 49 Tuần lễ: 49 từ ngày 05/8/2019 đến ngày 11/8/2019
10:07 | 27/07/2019
Tuần lễ: 48 Tuần lễ: 48 từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2019
04:11 | 20/07/2019
Tuần lễ: 47 Tuần lễ: 47 từ ngày 22/7/2019 đến ngày 28/7/2019 (Lịch này thay giấy mời họp - Trưởng hoặc Phó các đơn vị thông báo cho CB-GV-CNV-NLĐ tham dự họp đúng thành phần)
06:58 | 13/07/2019
Tuần lễ: 46 Tuần lễ: 46 từ ngày 15/7/2019 đến ngày 21/7/2019
11:02 | 06/07/2019
Tuần lễ: 45 Tuần lễ: 45 từ ngày 08/7/2019 đến ngày 14/7/2019
08:31 | 29/06/2019
Tuần lễ: 44 Tuần lễ: 44 từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019
07:38 | 24/06/2019
Tuần lễ: 43 Tuần lễ: 43 từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019
08:46 | 15/06/2019
Tuần lễ: 42 Tuần lễ: 42 từ ngày 17/6/2019 đến ngày 23/6/2019
04:26 | 08/06/2019
Tuần lễ: 41 Tuần lễ: 41 từ ngày 10/6/2019 đến ngày 16/6/2019
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
thegioixinh.net thienhaso.com