Phòng ban

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

11:01 | 04/04/2018


C:\Users\Hi\Desktop\New folder\IMG_0011.JPG

1. Chức năng

Là đơn vị tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu:

- Tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt động công tác học sinh, sinh viên theo Quy chế Công tác HSSV của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội và quy định của Trường.

- Giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo toàn diện.

- Thực hiện các chế độ chính sách về quyền và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên.

2. Nhiệm vụ:

- Trình Hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực công tác học sinh, sinh viên.

- Phối hợp Ban Tuyển sinh và Ban Quản lý  KTX tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học tại Trường và tiếp nhận HSSV vào ở Ký túc xá theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội  và các quy định của Trường.

- Quản lý, lưu trữ dữ liệu, hồ sơ HSSV theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội và các quy định của Trường.

- Làm đầu mối chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện các hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng, thể chất, văn hoá và thẩm mỹ cho HSSV.

- Tổ chức theo dõi, đánh giá chất lượng công tác HSSV qua việc thực hiện các nội quy, quy chế, các hoạt động giáo dục HSSV của các đơn vị và cá nhân làm công tác HSSV trong toàn Trường. Hướng dẫn thực hiện và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác cán bộ lớp.

- Quản lý kết quả rèn luyện của HSSV. Tổ chức xét học bổng, xét khen thưởng, kỉ luật đối với HSSV. Làm thủ tục cho HSSV thôi học, chuyển trường.

- Phát triển các nguồn học bổng tài trợ từ các tổ chức và cá nhân.

- Giải quyết các thủ tục đảm bảo các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến HSSV theo quy định.

- Phối hợp với Ban Quản lý KTX, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lí HSSV nội trú và ngoại trú.

-  Đề xuất với Ban Giám hiệu về công tác khám sức khỏe đầu khóa cho học sinh – sinh viên. Quản lý việc cấp phát thuốc chữa bệnh thông thường, tổ chức mạng lưới vệ sinh viên trong nhà trường.

- Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến HSSV

3. Nhân sự:
 1.  Ông Lại Xuân Hà  Trưởng phòng 
 2.  Ông Nguyễn Văn Ngọ  Nhân viên - Bí thư Đoàn trường
 3.  Bà Hoàng Ngọc Thu Thảo  Nhân viên
 4. Ông Phan Văn Hoan   Nhân viên 


4. Liên hệ:

Phòng Công tác học sinh, sinh viên – Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy II

Số 33 Đào Trí, Kp3, P. Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM.

Điện thoại: 028.37850980

Email: phongcongtachssv.dt2@gmail.com

 


thegioixinh.net thienhaso.com