12:00 | 08/10/2018
Quyết định công nhận tốt nghiệp khóa 41 Quyết định công nhận tốt nghiệp khóa 41 và kết quả thi tốt nghiệp
06:12 | 10/06/2020
Lịch thi các môn văn hóa THPT Kế hoạch coi chấm thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT
08:59 | 30/07/2019
Thông báo nghỉ hè và nộp bản sao bằng tốt nghiệp Thông báo về việc nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT, lịch nghỉ hè và kế hoạch năm học 2019-2010
02:10 | 13/06/2019
Thời khóa biểu học lại môn Giáo dục thể chất
09:43 | 18/04/2019
Thông báo tổ chức học lại các môn học chung Chính trị, Pháp luật, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất, Tin học, Kỹ năng mềm.
06:12 | 22/02/2019
Thi tốt nghiệp của sinh viên CĐN K41 - thi lần 2 và học sinh TCN K42, TC K43 Lịch thi tốt nghiệp và Ds học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và danh sách học sinh không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp của sinh viên CĐN K41 - thi lần 2 và học sinh TCN K42, TC K43.
08:45 | 23/01/2019
Thông báo về việc tổ chức học văn hóa dành cho học sinh học trung cấp Thông báo số 12/TB-ĐTII
01:07 | 01/04/2020
Thời khóa biểu học online Thời khóa biểu học Online trên Zoom Thời gian học Sáng : từ 8h00 đến 10h00 Chiều: từ 14h00 đến 16h00
08:49 | 30/07/2019
Lịch thi lại Kỹ năng mềm và Tin học Lịch thi các môn học lại: Kỹ năng mềm, Tin học
thegioixinh.net thienhaso.com