Sứ mạng - Tầm nhìn

08:32 | 26/04/2018

SỨ MẠNG

Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II là nơi đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng trong lĩnh vực Giao thông Đường thủy nội địa và Hàng hải trên phạm vi cả nước; bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp theo nhu cầu xã hội; đồng thời, tổ chức nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ cho sự phát triển của đất nước

TẦM NHÌN

Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II sẽ trở thành trường đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước; Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và nguồn nhân lực; Hướng đến các chuẩn mực đào tạo ngang tầm với các nước trong khu vực ASEAN và quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Nhân bản - Sáng tạo - Năng động - Nỗ lực tạo ra sự khác biệt.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

           Đổi mới cơ bản và toàn diện đảm bảo mang lại điều kiện giảng dạy và học tập sáng tạo – hiệu quả – chất lượng; hướng đến xây dựng thành – cơ sở giáo dục nghề nghiệp bậc Cao đẳng chất lượng cao.
thegioixinh.net thienhaso.com