Sứ mạng - Tầm nhìn

08:32 | 28/01/2021

SỨ MẠNG

Xây dựng ngôi Trường văn hóa, thân thiện, dạy - học hiện đại, tạo mọi thuận lợi để người học có cơ hội học tập suốt đời; triệt để áp dụng công nghệ thông tin trong dạy - học; cung ứng đến học sinh sinh viên các dịch vụ giáo dục tiên tiến, hiện đại, gia tăng tính cạnh tranh, đảm bảo sự phát triển bền vững của Trường và xã hội

TẦM NHÌN

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II sẽ trở thành trung tâm đào tạo, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, được xếp vào các trường hàng đầu trong cả nước, phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Nhân bản - Sáng tạo - Năng động - Nỗ lực tạo ra sự khác biệt.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

           Đổi mới cơ bản và toàn diện đảm bảo mang lại điều kiện giảng dạy và học tập sáng tạo – hiệu quả – chất lượng; hướng đến xây dựng thành – cơ sở giáo dục nghề nghiệp bậc Cao đẳng chất lượng cao.
thegioixinh.net thienhaso.com