Tin tức

Ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam

09:19 | 10/05/2018

Ngày 22/5 hàng năm được Chính phủ quyết định là “Ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam” nhằm khẳng định tầm quan trọng của công tác phòng chống lụt bão (PCLB) và giảm nhẹ thiên tai ở nước ta.

Cách đây 72 năm, ngày 22/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 70 thành lập Ủy ban Trung ương hộ đê, tiền thân của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt, bão (PCLB) Trung ương ngày nay. Để khẳng định tầm quan trọng của công tác PCLB và giảm nhẹ thiên tai ở nước ta; nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ và toàn thể nhân dân cả nước nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu trong công tác PCLB, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, ngày 21/3/1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ký Quyết định số 89/HĐBT lấy ngày 22/5 hàng năm là “Ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam”.Công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai nước ta trong thời gian qua luôn được các cấp, các ngành chú trọng. Hằng năm, nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống 22/5, Chủ tịch nước đều có thư gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước nhằm động viên, khuyến khích và nhắc nhở các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác PCLB, giảm nhẹ thiên tai, góp phần giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tài sản và cuộc sống của nhân dân. Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan, các địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác PCLB, giảm nhẹ thiên tai, trong đó có Chiến lược Quốc gia về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 (được phê duyệt tại Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2007) với mục tiêu chung: Huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trường và di sản văn hoá, góp phần quan trọng bảo đảm phát triển bền vững của đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thời gian qua, thiên tai xảy ra dồn dập với cường độ lớn, phạm vi rộng, diễn biến phức tạp, bất thường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất, tài sản của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo dự báo, thời gian tới tình hình thiên tai sẽ xảy ra ngày càng phức tạp, khó lường và dữ dội hơn, đặt ra những thách thức to lớn cho đất nước. Vì vậy các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về phòng, chống thiên tai; đưa nội dung phòng, chống thiên tai vào công tác quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh;

Thiết thực hưởng ứng tuần lễ kỷ niệm “Ngày truyền thống PCTT của Việt Nam” năm 2018. Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II tổ chức tuyên truyền ý nghĩa và mục đích của ngày truyền thống trên cổng thông tin điện tử của Nhà trường, đồng thời treo băng ron, áp phích với chủ đề: “Chủ động phòng chống và giảm nhẹ thiên tai là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng”.

          Kiện toàn tổ chức, tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai; thực hiện tốt nguyên tắc chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh chóng và hiệu quả theo phương châm bốn tại chỗ; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, giảm bớt tác động tiêu cực do con người gây ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. (Hình ảnh lũ lụt tại Miền Trung)


Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com