Tin tức

Hội thi tìm hiểu trực tuyến

02:50 | 11/06/2018
Hội thi tìm hiểu về 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6/1948-11/6/2018)

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 04-TBLT/CĐ-ĐTN ngày 24/4/2018 về việc phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6/1948-11/6/2018”. Trong đó có nội dung thi tìm hiểu lịch sử.

Cách đây đúng 70 năm, giữa thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến và kiến quốc.


Để triển khai Chỉ thị này, nhân kỷ niệm 1.000 ngày toàn quốc kháng chiến, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc". Lời kêu gọi của Người đã mở đầu cho các phong trào thi đua yêu nước phát triển, trở thành cao trào cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng nước ta. Nhờ phong trào thi đua ái quốc lan rộng, cả tiền tuyến và hậu phương, sáu năm sau đó, dân tộc ta đã làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sức mạnh của phong trào thi đua: “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Năm xung phong”, “Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt”, “Nghìn việc tốt”… đã góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 70 năm đã đi qua, lời chỉ bảo của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua” vẫn còn nguyên giá trị và mãi mãi là kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Trong "Lời kêu gọi thi đua ái quốc", Người viết: “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên mọi mặt trận: Quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa" (*). Điều đó có nghĩa là thi đua gắn với yêu nước không thể nói suông, hô khẩu hiệu mà mỗi người phải “trở nên một chiến sĩ” với những hành động và việc làm cụ thể. Sức mạnh của các phong trào thi đua yêu nước không phải chỉ là khẩu hiệu kêu gọi, mà chính là việc nêu gương, tôn vinh những con người, những tập thể tiêu biểu, điển hình tiên tiến, xuất sắc. Một khi thi đua gắn với yêu nước sẽ tạo ra sự cộng hưởng, quy tụ sức mạnh của cả dân tộc.

Bằng sức mạnh của phong trào thi đua yêu nước, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng lên. Thi đua yêu nước mang ý nghĩa sâu sắc về lý luận và phong phú về thực tiễn. Hiệu quả thiết thực của phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới chính là nhằm làm cho con người tiến bộ, kinh tế phát triển và tạo được sự đoàn kết, thống nhất về tổ chức một cách chặt chẽ. Hiệu quả cao nhất của phong trào thi đua chính là nhằm giáo dục con người. Qua các phong trào thi đua yêu nước nhằm tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến, làm cho tiêu cực bị đẩy lùi, những hành động tích cực ngày càng được phát triển và nhân rộng ra, có sức mạnh lan tỏa, làm cho xã hội chúng ta ngày càng tốt đẹp, văn minh hơn.


Phong trào thi đua thể hiện trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với các nội dung thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế ở các địa phương, cơ sở. Đó là, phong trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ đồng bào các địa phương bị thiên tai, hoạn nạn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, chăm lo sự nghiệp giáo dục và xây dựng xã hội học tập, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở…

Trong những năm gần đây, đặc biệt là sau khi Quốc hội ban hành Luật Thi đua - khen thưởng năm 2003, sửa đổi bổ sung năm 2005, hệ thống văn bản hướng dẫn về công tác thi đua - khen thưởng ngày càng được hoàn chỉnh, công tác thi đua - khen thưởng đã đi vào nề nếp, tạo điều kiện tích cực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước đề ra. Một trong những bài học kinh nghiệm qua tổ chức phòng trào thi đua đó là: Nêu cao vai trò của người cán bộ đứng đầu. Khi nói đến thi đua là nói đến phong trào; chúng ta thường vẫn có câu “cán bộ nào phong trào đó” với hàm ý đề cao về vai trò của người lãnh đạo, đứng đầu. Đối với người làm công tác thi đua, ngoài việc nắm vững các chủ trương đường lối của Đảng và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cần có lòng nhiệt tình với công việc và phải có năng lực trong tổ chức phong trào, gần gũi với mọi người, cụ thể, tỉ mỉ trong từng công việc.

Trong thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 39/CT-TW ngày 21-5-2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”, công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi đua, khen thưởng đã có những tiến bộ quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn chỉnh hơn để Nhà nước quản lý thi đua, khen thưởng bằng luật. Hội đồng Thi đua - khen thưởng và bộ máy thi đua, khen thưởng các cấp đã được củng cố kiện toàn, hoạt động ngày càng có hiệu quả. Đặc biệt, sau khi Bộ Chính trị phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua yêu nước đã gắn với việc học và làm theo Bác, trở thành một trong những tiêu chí thi đua trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, được khen thưởng kịp thời. Những tiến bộ đó đã góp phần tích cực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết dân tộc và đồng thuận xã hội.


(Các thí sinh tham gia vòng chung kết)

Sau hơn một tháng phát động và qua chọn lựa tại vòng thi sơ khảo; Ban tổ chức đã chọn lựa được 15 thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên vào vòng Chung khảo. Sáng ngày 11/6/2018, được sự cho phép của Đảng ủy – BGH, tại phòng máy vi tính Trường Cao đẳng GTVT đường thủy Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp Đoàn Thanh niên đã tổ chức cuộc thi trực tuyến với nội dung: tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời, mục đích, ý nghĩa của lời kêu gọi; ý nghĩa các hoạt động phòng trào của Công đoàn-Đoàn Thanh niên gắn với phong trào thi đua yêu nước.
Kết quả Hội thi đã tìm ra được các giải thưởng để trao cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích như sau:
 TT Họ tên   Đơn vị   Thành tích
 1 Lương Đức Thuần TT.CTTA Giải nhất 
 2  Mai Nguyễn Hoàng Tuấn P.Tài vụ Giải nhì
 3  Trần Thị Thúy P.Tài vụ   Giải ba
 4  Trần Thị Kim Cúc P.Đào tạo  Giải Khuyến khích
 5  Nguyễn Văn Tấn P.Đào tạo  Giải Khuyến khích
 6  Trịnh Thị Kim Liên  TT.CTTA  Giải khuyến khích
 7  Tập thể Phòng Tài vụ    Giải tập thể

   


(Thầy Bùi Đình Thiện - Bí thư Đảng ủy/Hiệu trưởng Nhà trường trao giải nhất, nhì, ba cho các cá nhân)

(Thầy Trần Văn Chín - Chủ tịch Công đoàn/Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao giải khuyến khích cho các cá nhân)

Cuộc thi đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lành mạnh, bổ ích nhằm củng cố, nâng cao kiến thức lịch sử cho Cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường; qua đó khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của lời kêu gọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com