Tin tức

Thông báo về việc đo môi trường lao động năm 2018

10:28 | 23/04/2018
Đo môi trường lao động năm 2018

Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 về quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động.

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý môi trường lao động, phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp, bảo đảm sức khỏe, cải thiện điều kiện lao động và học tập cho CB – GV – CNV và học sinh – sinh viên toàn trường.

Nhà trường kết hợp với Công ty TNHH Công nghệ Sức khỏe Môi trường Yecxanh tổ chức đo môi trường lao động trong toàn trường với các nội dung sau:

1.     Thời gian đo môi trường: Sáng thứ năm, ngày 26 tháng 04 năm 2018.

2.     Địa điểm đo môi trường:

-         Các phòng làm việc, các khoa, Trung tâm CTTA.

-         Phòng học khu nhà 5 tầng.

-         Các phòng thực hành, xưởng thực hành, thực tập.

-         Các tàu huấn luyện.

3.     Tổ chức thực hiện:

-       Các phòng, khoa, trung tâm tổ chức tổng vệ sinh và bố trí người mở cửa các phòng làm việc, phòng thực hành, xưởng thực hành, tàu huấn luyện và hỗ trợ đoàn đo khi cần thiết.

-       Giáo viên giảng dạy vào sáng ngày 26 tháng 04 năm 2018 tạo điều kiện và hỗ trợ đoàn đo khi cần thiết.

Nhận được thông báo này yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất để đoàn đo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
thông báo đo MTLĐ năm 2018.pdf
Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com