Trung tâm

Trung tâm tư vấn và ứng dụng công nghệ GTVT

11:31 | 28/01/2021

Trung tâm Tư vấn và ứng dụng khoa học công nghệ giao thông vận tải là đơn vị dịch vụ, tổ chức hạch toán phụ thuộc Trường, tự trang trải toàn bộ về mặt tài chính, được Bộ GTVT thành lập, có con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm có  nhiệm vụ thực hiện các dịch vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ GTVT; kết hợp đào tạo với khai thác các phương tiện thiết bị nhà xưởng và các tiềm năng khác của trường nhằm nâng cao kiến thức thực tế, kỹ năng tay nghề cho đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường đồng thời tạo nguồn thu sự nghiệp cho trường. 

* Nhân sự
 
Giám đốc
ThS. Nguyễn Đức Thắng
ĐT: 0909 937 794
 
 
Phó Giám đốc
KS Phạm Anh Dũng
ĐT: 0918 980 011

   
Phó Giám đốc
KS On Thanh Toàn
ĐT: 0913 932 983
- CN Vũ Thị Thùy Chinh - Trưởng phòng Tổng hợp
- CN Lương Đức Thuần 
- KS Nguyễn Quang Vinh - Trưởng phòng Bồi dưỡng nghề

- CN Trịnh Thị Kim Liên
- CN Huỳnh Thị Thi
- CN Liêu Chí Cường
- KS Lê Phương Giao
- CN Trương  Bích Liên
- CN Nguyễn Văn An
- Ông Nguyễn Văn Lực
- Bà Phan Thị Phượng
* Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Tư vấn và Ứng dụng Công nghệ GTVT
ĐT: 028 37851 719
thegioixinh.net thienhaso.com