GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

Tuyển sinh hệ cao đẳng trường cao đẳng Giao Thông Vận Tải Đường Thủy II. Với các ngành tuyển sinh như sau : 1 Điều khiển tàu biển, 2 Sửa chửa máy tàu thủy, 3 Quản trị mạng, 4 Kỹ thuật xây dựng, 5 Điện tử công nghiệp, 6 Kế Toán,7 Xây dựng cầu đường bộ
Đăng Ký Online
Quyết định Về việc khen thưởng HSSV tiêu biểu năm học 2016-2017

Cập nhật ngày 19/10/2017


HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐƯỜNG THỦY II

Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/10/2008 của Bộ Lao động Thương binh – Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng Nghề Giao thông Vận tải Đường thủy II và Quyết định số 705/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/05/2017 của Bộ Lao động Thương binh- Xã hội về việc đổi tên trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy II thành trường Cao đẳng GTVT Đường thủy II;

Căn cứ Quyết định số 3408/QĐ-BGTVT ngày 11/11/2008 của Bộ Giao thông Vận tải về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Nghề Giao thông vận tải Đường thủy II;

Căn cứ Thông tư số 45/2009/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề;

Căn cứ biên bản họp công nhận kết quả rèn luyện khóa 41,42; Xét học bổng, khen thưởng và kỷ luật HSSV ngày 12/10/2017;

Theo sự đề nghị của Ông Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay tặng giấy khen cho 07 HSSV tiêu biểu trong năm học 2016 - 2017  (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Tiền thưởng kèm giấy khen là 300.000đ/01 HSSV.

Điều 3. Các Phòng, Khoa có liên quan và các học sinh, sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.


DANH SÁCH HSSV TIÊU BIỀU NĂM HỌC 2016 - 2017
(Kèm theo Quyết định số 1094 /QĐ-ĐTII ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng GTVT Đường thủy II)
           
STT HỌ TÊN LỚP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN KẾT QUẢ HỌC TẬP GHI CHÚ
1 Nguyễn Thanh Thái C40ĐK 93 8.4  
2 Nguyễn Lê Nha Ka C40CĐ 83 8.7  
3 Nguyễn Văn Thông C41M 85 8  
4 Nguyễn Thanh Điền C41XD 80 8.5  
5 Trương Hồng Loan C41KT 83 8.2  
6 Nguyễn Thành An C42ĐT 81 8  
7 Nguyễn Văn Phúc C42QM 86 8  
 


Bình luận bài viết

Liên quan Sinh Viên

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Sáng nay, ngày 25/12/2014 nhà trường long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp ...

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách