GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

Tuyển sinh hệ cao đẳng trường cao đẳng Giao Thông Vận Tải Đường Thủy II. Với các ngành tuyển sinh như sau : 1 Điều khiển tàu biển, 2 Sửa chửa máy tàu thủy, 3 Quản trị mạng, 4 Kỹ thuật xây dựng, 5 Điện tử công nghiệp, 6 Kế Toán,7 Xây dựng cầu đường bộ
Đăng Ký Online
Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện của HS-SV khóa 41,42

Cập nhật ngày 19/10/2017

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐƯỜNG THỦY II

Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/10/2008 của Bộ Lao động Thương binh – Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng Nghề Giao thông Vận tải Đường thủy II và Quyết định số 705/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/05/2017 của Bộ Lao động Thương binh- Xã hội về việc đổi tên trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy II thành trường Cao đẳng GTVT Đường thủy II;

Căn cứ Quyết định số 3408/QĐ-BGTVT ngày 11/11/2008 của Bộ Giao thông Vận tải về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Đường thủy II;

Căn cứ quyết định số 26/2007/QĐ-BLDTBXH ngày 24/12/2007 của Bộ Lao động –Thương binh và xã hội về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên Trong các cơ sở dạy nghề hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ – ĐTII ngày 02/05/2012 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Đường thủy II về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy II.

Căn cứ biên bản họp công nhận kết quả rèn luyện khóa 41,42; Xét học bổng, khen thưởng và kỷ luật HSSV ngày 12/10/2017;

Theo sự đề nghị của Ông Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II và cả năm năm học 2016-2017 của  học sinh, sinh viên khóa 41 và 42 hệ chính quy (Danh sách kèm theo) như sau:

  • Khóa 41: Kết quả rèn luyện của 82 sinh viên hệ cao đẳng nghề.

  • Khóa 42: Kết quả rèn luyện của 84 sinh viên hệ cao đẳng nghề và 8 học sinh hệ trung cấp nghề.

Điều 2. Phòng CTHS-SV, Phòng Đào tạo, các Khoa có liên quan và các học sinh, sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Kết quả rèn luyện Khóa 41 Học kỳ II
Kết quả rèn luyện Khóa 41 Cả năm
Kết quả rèn luyện Khóa 42 Học kỳ II
Kết quả rèn luyện Khóa 42 Cả nămBình luận bài viết

Liên quan Sinh Viên

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Sáng nay, ngày 25/12/2014 nhà trường long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp ...

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách